THÔNG BÁO NGỪNG TRIỂN KHAI CTKM

-    Ngừng triển khai CTKM “Vừa học vừa chơi – Rinh ngay quà tặng” dịch vụ Học vui từ 0:00:00 ngày 13/6/2020.

-    Các thuê bao tham gia CTKM tính đến 23:59:59 ngày 12/6/2020 và thỏa mãn các điều kiện của chương trình vẫn sẽ được cộng thưởng theo thể lệ đã công bố.