Các bộ phận của ngôi nhà (Phần 2)

430 45

 Cùng Học vui tiếp tục khám phá các đồ vật trong phòng tắm và cùng ôn lại các từ vựng trong phần trước nhé!