Cây tre trăm đốt

918 412

 Cây tre trăm đốt là một câu truyện với ý nghĩa là răn đe chúng ta phải ở hiền gặp lành, luowng thiện thì nhất định sẽ được báo đáp..