Con Rồng cháu Tiên ( Lạc Long Quân và Âu Cơ)

890 355

 Truyện kể về Lạc Long Quân và Âu Cơ, một người trên nói một người dưới biển, họ gặp nhau và sinh ra 100 người con 50 theo cha, 50 theo mẹ....