Ông lão đánh cá và con cá vàng

816 477

 Câu truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu, đồng thời nói lên bài học thích đáng cho những kẻ tham lam bội bạc..