Sự tích hoa cải vàng

803 354

Ngày xửa ngày xưa tại một vùng đồi núi nọ có một cụ già chỉ bán dao kéo mà nổi tiếng khắp gần xa....